Monthly Archives: July 2013

Love Rain

Umuulan ng pag ibig sa bawat tao sa mundo pero ang bawat patak ng ulan eh may malaking kahulugan dahil ang bawat patak ng ulan na sumayad sa lupa  . . .  Ay katumbas ng isang taong lumuluha…

Posted in Stuff | Tagged | Leave a comment